Språk


Svenska

Svenska ingår i nästan alla andra ämnen. Under periodtiden övar eleverna att lyssna, tala och skriva. De lär sig ständigt nya ord som de fyller språkets kista med. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Under de perioder som eleverna har under sin skolgång behöver de alltid redovisa vad de lärt sig, ofta i ett periodhäfte (en bok de skriver helt själva) och det ger gott om tillfällen att öva sig i att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

Tack vare ämnenas särart måste de anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Ju äldre de blir, desto mer behöver de söka information från olika källor och värdera dessa.

Under svenskalektionerna övar vi att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt går igenom grammatiken och andra skrivregler.

Ett stående inslag genom alla år är att recitera dikter. Vi dramatiserar gärna och i årskurs 8 sätter vi upp ett skådespel.  

Vad som skiljer svenskan i waldorfskolan från övriga skolor är svårt att sätta fingret på, kanske är det att vi konsumerar lite mindre och skapar själva lite mer.


Engelska och Tyska

Härmningsförmågan finns kvar under de första skolåren, om än i avtagande grad. Undervisningen i främmande språk börjar därför i klass 1. Sånger, lekar, ramsor är utgångspunkter. Att berätta en saga som de känner väl och använda sig av mycket gester gör att eleverna upplever att de förstår språket och finner språkets melodi. Undervisningen görs och upplevs på det främmande språket. 

Vi arbetar nära varandra så om det inte är klassläraren själv som undervisar i det främmande språket finns alltid den kommunikationen som gör att period och språkundervisning kan befrukta varandra. Eftersom vi inte använder konventionella läromedel använder vi oss av en text som anknyter till något som är aktuellt; periodämnet, årstiden, en högtid eller varför inte leka med "affären" från matematiken även i engelskan.

Vi använder gärna autentisk litteratur eller förenklade versioner av "riktiga böcker" istället för läromedel eftersom vi inte sympatiserar med snuttifieringen i dagens samhälle där allt är kort och lättsmält.I högre klasser utvecklas förmågan till konversation och skrift genom levande bilder från de olika folkkulturerna. Man försöker uppleva och öva språket direkt i dess särart. Översättningar prioriteras först i de högre klasserna.