DSC_0178.JPG

Periodundervisning och dagsrytm


Periodundervisning

Morgonens två första timmar ligger i ett block, då man läser samma ämne i två till fyra veckor. Perioderna består huvudsakligen av samhälls- och naturvetenskapliga ämnen. I klass 1 är perioderna formteckning, räkning och sagor.

I klass 9 är perioderna matematik, ekologi, geografi, konst- och litteraturhistoria, kemi och 1900-talets historia. Engagemanget hinner fördjupas. Stoffet får sedan sjunka undan och mogna, tills ämnet återkommer nästa termin eller läsår i en ny period, som inleds med en sammanfattning av den föregående.

Morgonperiodens mer teoretiska teman förenas med eftermiddagens praktiska och konstnärliga övningar, i t.ex. hantverk, laborationer och experiment i de högre klasserna. 


Dagsrytm

Waldorfskolans dagsschema utgår från människans dygnsrytm. Periodundervisningen (tanke) ligger på morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) läggs gärna i anslutning till denna mitt på dagen, medan hantverk och gymnastik m m (vilja) optimalt kommer på eftermiddagen. Håltimmar undvikes.

Denna uppläggning blir ett stöd för elevernas lärande och motverkar skoltrötthet.
Den rytmiska växlingen mellan koncentrerat arbete och återkommande övande, mellan elev- och läraraktivitet, går igen i gestaltandet av lektion, dag, vecka och årslopp.