Organisation


Alla som arbetar på skolan är medarbetare. Vi samarbetar och driver vår lilla skola med dem vi är. Vi möts dagligen och en tisdagseftermiddag i månaden möts vi alla runt samma bord och diskuterar frågor som rör oss alla på APT.

De medarbetare som är lärare kallas ”kollegiet” och tillsammans med rektor och kök/städ-ansvarig samt resurspedagoger har vi möte övriga tisdagar. Då diskuteras alla praktiska, pedagogiska frågor och driftsfrågor.

 Kollegiet träffas också varje torsdag för pedagogiskt kollegium. Då ses vi antingen i arbetslag eller ämnesgrupper eller alla tillsammans. Torsdagarna viger vi till det kollegiala lärandet och diskuterar de pedagogiska frågor som vi prioriterar i vårt systematiska kvalitetsarbete.

 Vi på skolan samarbetar med förskolan, solskolan och fritidshemmet. Vi har minst en gemensam studiedag varje läsår. Verksamhetscheferna har ett nära samarbete och ingår i sina respektive kollegier. Dessutom finns verksamhetscheferna med när styrelsen möts, elevhälsoteamet samt flera arbetsutskott med olika medlemmar ur verksamheterna respektive styrelserna för Waldorfpedagogik och Waldorffastigheter.

grupperingssystem.jpg