barnträdgård 2011-12 747.JPG

Organisation


Medarbetare

Alla som arbetar på skolan är medarbetare; köksmedarbetare, städ- och vaktmästare, lärare, rektor samt ekonom/administratör. Vi samarbetar och driver vår lilla skola med dem vi är. Vi möts dagligen men en tisdageftermiddag i månaden möts vi alla runt samma bord och diskuterar frågor som rör oss alla.

Kollegiet

De medarbetare som är lärare kallas ”kollegiet” och tillsammans med rektor har vi möte varje torsdag. På kollegiemötena diskuteras alla pedagogiska frågor och driftsfrågor.