Resized_20181127_095121_5324.jpg
L1009797.jpg
Resized_20180918_102110_2085.jpg

Om skolan


Orust Waldorfskola är en fristående grundskola med waldorfpedagogik, för elever i åk 1-9.

Waldorfpedagogiken strävar efter att ge varaktig kunskap genom att ”hela” människan går i skolan. Vi lägger alltså lika stor vikt vid de praktiska och konstnärliga ämnena, som vid de teoretiska ämnena. Vi vill utveckla hela barnet, så att hen blir en sund och tänkande människa. Vi strävar efter att eleverna ska bli självständiga individer med förmåga att kritisera, reflektera och analysera. Pedagogiken är socialt krävande och eleverna behöver samarbeta, lyssna på varandra och delta i gemensamma aktiviteter. 

Vi satsar på hög kvalitet, allt ifrån en vacker och sund omgivning och hemlagad mat, till äkta akvarellfärger och riktigt fint papper. Medarbetarna och vårdnadshavarna gör detta möjligt tillsammans genom att engagera sig i skolan på olika vis.

Vi har en sammanhållen skoldag med periodundervisning på morgonen, övningsämnen före lunch och praktiskt arbete under eftermiddagen. Periodlektionen är lång och kräver att eleverna kan lyssna och interagera med varandra om ämnet.

Flera gånger per år har vi gemensamma månadsfester, då eleverna visar och framträder för varandra och föräldrarna vad de just då håller på med i klasserna.


Skog & Ungdom

På Orust Waldorfskola har vi länge samarbetat med Förbundet Skog & Ungdom och vi har fått kunnig hjälp med att bygga en kolmila vartannat år (klass 3).

Vi har också fått hjälp med skogskunskaper och skogsvård, orientering, yxkastning, pilbågeskytte m.m.

Tack vare samarbetet har vi kunnat bredda pedagogiken med mer utomhusvistelse.

kolmila.jpg

IMG_4953.JPG

Historien om det stora brända klotet på klippan

Vill ni veta varför klotet står där det står och hur det kom dit?

Läs mer