Medarbetare/Kontakt läsåret 2018/2019


Hela personalen.jpeg

Vi som arbetar på skolan är alla medskapare av verksamheten och behövs lika mycket.

Ett särskilt ansvar vilar på klasslärarna för att tillgodose den enskilda elevens behov och klassens intresse.

Ett övergripande ansvar för hela skolan vilar på rektor som heter Johanna Ivefors.

Du kan kontakta oss på 0304-370 41 eller 370 00 (rektor) eller 073 595 07 00. Det går även bra att kontakta oss per e-post där systemet är funktionen eller personnamnet följt av @orustwaldorfskola.se

Rektor, skolsyster, kurator, koket (köket) som funktioner och lärare / resurspersonal / städmedarbetare med personnamn.

Klasslärare läsåret 2018/2019

Klass 1: Ante
Klass 2: Tara
Klass 3: Angelien
Klass 4: Anders
Klass 5-6: Katrin.westerlundh
Klass 7-8: Hanna.alter
Klass 9: Elin