IMG_2344.JPG
Anders bilder 052.jpg
HPIM1514.JPG

Föräldrar


Att vara förälder i en waldorfskola innebär alltid delaktighet. Vi har gjort ett aktivt skolval. Vår skola är avgiftsfri, finansierad av kommunal skolpeng och utbildade pedagoger undervisar, men vår skola är mer än så!

Att vara förälder i Orust Waldorfskola innebär en stor möjlighet att vara aktiv och delaktig i våra barns skola. Vi föräldrar är medlemmar i våra barns skola. Som förälder och medlem i föreningen väljer vi skolans styrelse som består av föräldrar och medarbetare. Styrelsen ansvarar juridiskt och ekonomiskt för skolans drift.

För att stötta skolan är det många av oss som engagerar sig i arbetsgrupper, t.ex. trädgårdsgruppen som förskönar elevernas utemiljö, eller tar initiativ till något helt nytt, t.ex. seglarskola eller sommarcafé.

Vi föräldrar är välkomna både till vardag och till årstidsfester. På friluftsdagar och klassresor behövs det alltid ett par extra händer.

I vår verksamhet är det aldrig långt mellan föräldrar, pedagoger och medarbetare.
Alla lär känna varandra. Dialogen mellan hem och skola hålls levande på föräldramöten och i samtal med klassläraren. Den som vill kan vara med en dag i sitt barns klass. Frågor som rör alla på skolan tas upp på stormöten. För att få en bättre inblick i pedagogiken anordnas studiekvällar med särskilda teman.

Vad man som förälder kan och vill delta i varierar eftersom vi har olika möjligheter och intressen. Men vi behövs!