IMG_1216.JPG
IMG_5058.JPG

Årstidsfester


Årets rytm är ett centralt inslag i Waldorfpedagogiken och årstidsfesterna utgör en viktig del av årets lopp för oss på skolan. Inför alla lov och vid större högtider hålls en månadsfest. Vissa, som Mikaelifesten i september eller Adventsspiralen vid Advent, är alltid i huvudsak likadana. Andra följer samma form men med olika teman, som Karnevalen i februari.

Vid månadsfesterna är föräldrar och vänner oftast välkomna. Klasser och grupper av elever framför då inslag ur undervisningen, så att hela skolan får upplevelser av vad som händer i de olika klasserna. Det kan vara sång, musik, dramatiserade inslag och recitation. Vi avslutar alltid med en gemensam lek eller aktivitet som passar årsloppet. Vid Mikaeli är det riddartävling och dragkamp, vid Karnevalen dansar vi loss tillsammans med våra gäster!

Månadsfester är ett festligt och lekfullt sätt att arbeta med att synliggöra skolans värdegrund och huvuduppdrag.        

Läroplan för grundskolan:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1