DSC_0501.JPG
CIMG2255.JPG
DSC_0573.JPG

Vårt fritidshem


Verksamheten på Rönns fritidshem bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfällen att utveckla fantasi och kreativitet samt att barnen får tillfällen att bearbeta sina upplevelser. De får också möjlighet att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra, med en vuxens översyn. Den fria leken inspireras av miljön och av olika lekredskap/material.

Som ett komplement till den fria leken arrangeras ibland lekar i syfte att stärka gruppens sammanhållning eller för att träna samarbete.

Varannan vecka har barnen skogsverksamhet och varannan är de i fritidslokalerna. Närheten till naturen ska ge barnen en förståelse att respektera och vårda vår natur/miljö. Genom att leka i naturen under årstidsväxlingarna får barnen ett naturligt förhållningssätt till naturen.

Barnen tillhandahålls material för att kunna skapa. Ullgarn, lera, trä, papper och färger är saker som ständigt finns i barnens närhet så att de kan få utlopp för sin kreativa sida.

Genom den dagliga promenaden från skolan till fritidshemmet ges barnen möjlighet att samtala med pedagogen om dagens händelser samt få frisk luft och upptäcka naturens årstidsväxlingar.

Mellanmålet är en viktig del av dagens rytm, där serveras en näringsriktigt biodynamisk/ekologisk måltid.