IMG_2049.JPG
IMG_2870.JPG
IMG_2482.JPG

Solstrålarna


6-ÅRINGAR
Hos oss är barnen kvar i barnträdgården till det år de fyller sju. Sexåringarna kallas för "Solstrålar" och det sista året som förskolebarn är fyllt av förväntan. Under Solstråleåret åtnjuter barnen en hel del efterlängtade förmåner, som de först nu är mogna att ta del utav. Självkänslan växer genom små förtroendeuppdrag och de yngre barnen ser upp till Solstrålarna med stor beundran.

Genom Solstråleverksamheten förbereds barnen inför skolstarten. Målning och modellering, flöjtspel, rytmik- och dramaövningar, sy och snickra, språkliga medvetenhetsövningar samt matlagning ingår enligt ett veckoschema. Övrig tid av dagen ingår solstrålarna i den vanliga verksamheten med sånglek och sagostund samt fri lek ute och inne.

I sex-årsåldern händer mycket i barnets utveckling. Kroppen växer, armar och ben blir långa och till en början svåra att kontrollera - det blir svårt att sitta stilla. De stora livsfrågorna väcks och många barn får mardrömmar. En del barn blir håglösa och tappar leklusten, vilket kan se ut som barnet inte behöver barnträdgården längre. Men snart återkommer lusten till lek och då i en mer utvecklad form. Barnet planerar leken, styr upp och organiserar på ett självklart sätt, blir en förebild och har en helt ny förståelse för de små barnen. Att få genomgå denna utvecklingsfas bland välkända vuxna i en trygg miljö, där det finns utrymme att både vara stor och duktig, men också liten och ynklig, där det finns tid till mycket lek men och så arbete, utgör en fin övergång till skolans värld.

Det år då det finns en ”ren” klass 1 på skolan, som vi har ett samarbete mellan skola och barnträdgårdens solstrålar. Vi tycker det är viktigt att de två årskullarna får en bra gemensam start på ”från bild till bokstav”. Även gruppdynamik är viktig, då de ska vara tillsammans ända till klass 9.