Sånglek


Varje morgon kl. 9.00 hälsar vi på varandra och säger god morgon genom sångleken. Under ungefär 20 min. gör vi ramsor fingerlekar, sjunger och leker vi med varandra. I sångleken övar och stimulerar vi bl.a. språket, finmotorik, rytm, relationer och självkänsla.
 
Den årstiden vi befinner oss i är grunden för sångleken som byggs upp som en berättelse där passande ramsor och sånger flätas.                                                                                     

Mål att sträva mot
• att sången skall bli ett naturligt uttryckssätt för barnet
• att sång och musik skall väcka glädje och nyfikenhet hos barnet
• att barnet upplever glädje i den sociala gemenskap som uppstår när man sjunger          tillsammans
• att barnet utvecklar en lyssnande förmåga.

Waldorfförskolan kan bidra genom att
• väva in sång och musik i den dagliga verksamheten, i samlingar såväl som under 
  andra aktiviteter
• välja sånger och melodier som tilltalar barnen och väcker glädje
• ha sång och musik som självklara inslag på fester.