barnträdgård 2011-12 1170.JPG
 

Sagostund


Varje dag har vi sagostund. Sagorna följer åretsrytm och barnen glädjer sig åt att höra sagor de känner igen sedan året innan. Pedagogen berättar sagan muntligt, ofta med en enkel dockteater som förtydligande. Samma saga berättas alltid minst en vecka för att barnet genom upprepningen ska ta sagan till sig.

I slutet av veckan har barnen hört sagan så pass många gånger att någon av de äldsta solstrålarna får berätta sagan med stöd och hjälp av den vuxne. Detta är en fin skolförberedande uppgift. Ibland fortsätter sagan en vecka till, då förvandlas den från dockteater till teater. Barnen får själva agera och de barn som inte är med i skådespelet blir publik, på så sätt övar de sig på ett lekfullt sätt att tala inför varandra och vara i centrum.