barnträdgård 2011-12 747.JPG

Organisation


Förskolan drivs av Waldorfpedagogik på Orust ek. för. och är ett föräldrakooperativ. Det betyder att du som förälder är viktig och välkommen att vara delaktig, om du vill.

Det är viktigt för oss att alla känner sig delaktiga och blir lyssnade på, därför har vi varje vecka ett tre timmar långt kollegiemöte där pedagogiska och praktiska saker dryftas och beslutas tillsammans med alla medarbetare.  Dock har vi en ansvarig huvudpedagog i varje barngrupp och sedan juli 2011 även en förskolechef.