IMG_2779.JPG
!cid_CDDAC8C4-F7A5-4DC6-9C44-77CB4D0E92F8.jpg
IMG_0967.JPG

Föräldrar


Som förälder är man medlem i sitt barns förskola och har då också möjlighet att välja styrelse. Styrelsen består av föräldrar och pedagoger och ansvarar juridiskt och ekonomiskt för förskolans drift.

Samarbetet mellan föräldrar och pedagoger är nära och viktigt. Vi har t.ex. 2 föräldramöte och 1 utvecklingssamtal per termin, föredrag, veckobrev och månadsberättelse. I augusti bjuds föräldrar, barn och medarbetare på en gemensam utflykt, ht-13 var de som ville och kunde på Nordens Ark. Under flera år har också en gemensam skidresa till Sunne arrangerats för föräldrar, barn och medarbetare, mycket populärt och omtyckt av alla!

Varje år har vi en arbetsdag där föräldrar, barn och medarbetare arbetar tillsammans och gör underverk till barnens stora förtjusning. Det kan vara att sätta upp gungor, bygga ny sandlåda, plantera blommor, fixa komposten mm. Föräldrarna städar också på sitt barns avdelning ca 4ggr per termin. Många föräldrar uppskattar detta då de upplever att de kommer närmare barnens vardag medan de som inte önskar att städa kan leja bort det till en rimlig peng.