IMG_3176.JPG
IMG_3181.JPG
IMG_3179.JPG

Eurytmi


Eurytmistunden byggs upp kring en saga passande till årstiden som griper tag i barnens intresse och vilja att härma efter det jag gör. Med kroppens rörelser övar vi koordination, kropps- och rumsuppfattning att vara i aktivitet och komma till ro igen, röra oss tillsammans utan att nödvändigtvis stöta in i varandra mm.

Jag vill öva upp barnens rörelseflöde, att de ska kunna röra sig tillsammans med varandra och känna sig som en enhet utan att jag behöver säga det. Det blir en slags dans som kan dansas till både musik och ord/text.

Skrivet av Paula Dissing, barnträdgårdens eurytmist