710721354.jpg
IMG_1007.JPG

Djur och odling


I direkt anslutning till barnträdgården finns hönor, kaniner och får. Varje dag ger vi dem mat och vatten och ser till att de mår bra. På våren kläcks kycklingar och till barnens stora glädje föddes det ett år åtta små lamm!

En naturlig följd av djuren är gödseln, den tar vi vara på i vår odling. Där odlar vi vete och lite grönsaker. Vetet är ett steg i skördefesten, att barnen får se och uppleva hur vi får mjöl till vårt bröd. Jorden måste beredas, vetet sås, det ska växa och skördas, så ska det tröskas och till sist kan det malas till mjöl i vår sädeskvarn.

Vi vill ge barnen upplevelsen av denna långa och omsorgsfulla process som krävs för att kunna få mat på vårt bord, att vi måste värna om både djur och natur!