3-7 åringar


Varmt välkomna till Silverpäronet och Guldäpplet. Hos oss är barnen mellan 3 och 7 år, vi är just nu 15 barn och två pedagoger per grupp och en eftermiddagsfröken.

Vi kallar vår förskola gärna för barnträdgården. Barnen är som små plantor som måste vårdas ömt för att bli starka och friska i deras växtprocess, men vi önskar oss också en plats som är till för barnen. En plats som sätter barnet och dets behov i fokus och på första prioritet. Det är inte alltid varken lätt eller bekvämt för föräldrarna men vi tror på att om man investerar sin tid i det lilla barnet så får man mångfaldigt igen när barnet blir äldre. Waldorfpedagogiken förespråkar korta förskoledagar och den optimala dagen på förskolan inte längre än 5 timmar, då har barnet fortfarande kraft och energi över till att leka och vara tillsammans med sin familj i hemmet. Som samhället ser ut i dag är det få förunnat att kunna ha det så, därför är vår största strävan att ge barnen trygghet, lugn och goda förebilder i oss som vuxna på barnträdgården. Detta är fundamentet för ett friskt och lärorikt liv.

När barnet är omkring 3 år utvecklas leken och blir mer social. Före tre års ålder leker barnet gärna tillsammans med andra barn men inte så ofta med dem, nu börjar rollekar uppstå där barnen interagerar med varandra och i denna lek slipas de sociala färdigheterna. När barnet sedan närmar sig sju års ålder kan vi ofta se att de kan visa hänsyn, förståelse, leva sig in i andra barns känslor och kompromissa i leken.

Barnets fantasi och berättar förmåga träder tydligt fram i denna ålder och en fyraåring kan berätta de mest häpnadsväckande historier och upplevelser. Vi älskar att berätta och lyssna på varandra vid matbordet och inte sällan får vi höra och berätta samma historia om och om igen, särskilt roligt är det att få höra om när ”fröken” var liten.