Välkommen till vackra Orust!

 

Välkomna att avsluta skolåret tillsammans med oss klockan 10.00 på Stenshult torsdagen den 14 juni.  

Efter avslutningen firar vi sommarlovet med tårtbuffé. Alla familjer bidrar med en kaka/tårta till tårtbuffén. Kom ihåg: inga nötter eller mandlar i någonting! Skolan bjuder på kaffe, te och saft.

Tårtorna lämnas till kökspersonalen vid caféborden utanför köket. Vi kyler de tårtor som mest behöver det (det finns bara en kyl) och ställer fram bakverken när det är dags. Tårtfat/lock behöver vara märkta med namn. Tårtfat/lock kan hämtas avsköljda efter servering vid caféborden utanför köket.  

Alla familjer med barn med specialkost bakar utifrån vad barnet tål, t.ex. laktosfritt. Tårtan märks tydligt med förteckning över alla ingredienser. Specialkosterna kommer att ställas fram på ett separat bord vid servering och är avsedda endast för dem i behov av specialkost.

Efter avslutat program samlas vi på gården och börjar tårtkalaset gemensamt. För att alla ska få möjlighet att välja och njuta av buffén får man smaka av 3 olika sorter/var. 

Varmt välkomna med släkt och vänner!

GDPR
Från och med fredag 25/5 2018 börjar en ny lag att gälla i EU, GDPR vilket betyder General Data Protection Regulation. Denna nya lag ersätter PuL.
Enligt lagstiftningen är vi som skola/förskola/fritidshem skyldiga att inhämta vissa uppgifter från er vårdnadshavare. Det handlar om uppgifter som; personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, hälsouppgifter, stödbehov, inkomstvistelsetider/arbetstider, när-/frånvaro och pedagogisk dokumentation. I och med GDPR är det viktigt att ni som vårdnadshavare vet hur vi hanterar dessa uppgifter. Allmänt gäller att alla känsliga personuppgifter förvaras låst och att inte fler uppgifter behandlas än vad som behövs för ändamålet med behandlingen och det är personuppgiftsansvarige som behandlar uppgifterna. Vi vill med detta brev upplysa er om hur vi gör med era och era barns personuppgifter på skolan/förskolan/fritidshemmet.

IT-POLICY Orust Waldorfskola

IT-POLICY Orust Waldorfförskola och Fritidshem

Mer info om GDPR finns att läsa här:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/