Välkommen till vackra Orust!

 

GDPRFrån och med fredag 25/5 2018 börjar en ny lag att gälla i EU, GDPR vilket betyder General Data Protection Regulation. Denna nya lag ersätter PuL.Enligt lagstiftningen är vi som skola/förskola/fritidshem skyldiga att inhämta vissa uppgifter från er vårdnadshavare. Det handlar om uppgifter som; personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, hälsouppgifter, stödbehov, inkomstvistelsetider/arbetstider, när-/frånvaro och pedagogisk dokumentation. I och med GDPR är det viktigt att ni som vårdnadshavare vet hur vi hanterar dessa uppgifter. Allmänt gäller att alla känsliga personuppgifter förvaras låst och att inte fler uppgifter behandlas än vad som behövs för ändamålet med behandlingen och det är personuppgiftsansvarige som behandlar uppgifterna. Vi vill med detta brev upplysa er om hur vi gör med era och era barns personuppgifter på skolan/förskolan/fritidshemmet.

IT-POLICY Orust Waldorfskola

IT-POLICY Orust Waldorfförskola och Fritidshem

Mer info om GDPR finns att läsa här:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/